Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา      

        เริ่มต้นจากคุณนิรุตม์ได้ทำงานโรงงานเกี่ยวกับงานไม้มานานกว่า 20 ปี ได้คลุกคลีกับงานไม้มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นงานไม้ที่ทำส่งออก  หรือ ภายในประเทศ จนมาวันหนึ่งมีโอกาสได้ออกจากมาทำงานเป็นของตนเอง โดยเริ่มจากหาลูกค้าเอง ค่อยๆก้าวจนมาวันนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี ที่ทำงานถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ แต่ถ็พยายามหาลูกค้าเพิ่มขึ้นและจะผลิตสินค้าให้หลากหลาย  ตามความต้องของผู้บริโภค

Advertisements

คุุณสมบัติของไม้อัด

ไม้อัด (Plywood)

        เป็นผลิตภัณฑ์ ที่คงใช้พื้นฐานทางวัตถุดิบธรรมชาติ โดยถูกพัฒนากรรมวิธีการผลิต ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้ไม้จริง (Solid Wood) ที่มีขนาดหน้ากว้างมากๆ ที่ปัจจุบันการเจริญเติบโตของป่าไม้ในประเทศไทย ไม่ทันต่อการตอบสนองในการใช้งาน จึงต้องมีการพัฒนาการใช้ต้นไม้ ที่มีหน้ากว้างขนาดเล็ก, เป็นไม้ทั่วไป ที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว และหาได้ง่าย นำมาดัดแปลง เพื่อใช้งานแทน ไม้อุตสาหกรรมต่างๆ ที่นับวันเริ่มหาได้ยากขึ้นทุกทีภายในประเทศ ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านแทน โดยส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน จะไม่ได้เป็นขนาดที่ระบุแน่นอน เท่ากับขนาดความหนาของไม้อัดนั้นๆ ที่ใช้กันอยู่ เพราะขนาดของไม้อัด ขึ้นอยู่กับคุณภาพ และโรงไม้แต่ละโรงที่ผลิตออกมา เพราะฉะนั้นการเรียกไม้อัด บางครั้ง จึงต้องมีการเรียกคุณภาพของไม้กำกับไว้ด้วย เช่นไม้อัดบางนา 10 มม.ความหนาของไม้อัดในตลาดทั่วไป โดยทั่วไปที่นิยมเรียกกัน จะมีความหนาอยู่ที่ 3, 4, 6, 10, 12, 15 และ 20 มม 

 

ลักษณะทั่วไปของไม้อัด

1. มีความแข็งแรงทนทานสูง มีความคงตัวไม่ยืดหด และแตกง่าย
2. สามารถตอกตะปูหรือใช้ตะปูควงขันใกล้ขอบแผ่น หรือทุกส่วนได้รอบด้าน
3. สามารถตัด เลื่อย และฉลุได้ง่าย ไม่แตกหัก สามารถโค้งงอได้โดยไม่ฉีกหัก
4. เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี
5. สามารถเก็บความร้อน และเสียงได้ดีกว่าไม้ธรรมดา
6. สามารถรับน้ำหนักได้ในอัตราที่สูงกว่าไม้ธรรมดา
7. ไม้อัดจากลาว จะมีสีแดงกว่าจากอินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

 

 

มาดูสิ่งที่น่าสนใจดีกว่า

 ว่ามีอะไรอยู่ในสิ่งนี้ ?

 

จัดทำโดย

นางสาวเกสรา  ไชยล้อม

ม.3/1  เลขที่ 13

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม